เกี่ยวกับเรา

"เจ้าเอย บริการ"
เราเชื่อว่า การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด
 
 
การใช้ซ้ำ หรือ Reuse คือ การนำวัสดุหรือสิ่งที่มีอยู่แล้ว ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อการหมุนเวียนใช้
ลดทรัพยากรการผลิตเพิ่ม ลดปัญหาเงินทุนจัดการขยะ ลดพื้นที่จัดเก็บ
การเช่าเฟอร์นิเจอร์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ เช่าโซฟา เช่าเต็นท์ ฯลฯ คือ รูปแบบหนึ่งของการ Reuse
 
 
 
ในกระบวนการคิด
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรโลก
เป็นภารกิจระยะยาว ซึ่งเราอยากชวนคุณ
มาร่วมเส้นทางนี้ด้วยกัน
Reuse ใช้ซ้ำ เราทำเพื่อโลก