เช่าธงญี่ปุ่น

LINECallFacebookInstagram

 เช่าธงญี่ปุ่น , เช่า J-Flag

เช่าธงญี่ปุ่น สำหรับติดภาพในการจัดงานอีเวนต์ และ Exhibition

เช่าธงญี่ปุ่น เพื่อใช้สื่อสารกับผู้ร่วมงาน ประดับตกแต่งทางเดินให้สวยงาม อลังการ เป็นที่สะดุดตา

ออกแบบเพื่อวางเป็นริ้ว ทางเดินไปสู่ประตูเข้างาน 

สร้างบรรยากาศบริเวณงาน

เช่าธงญี่ปุ่น ราคาถูก เช่า J Flag ป้ายธงญี่ปุ่น

ขาตั้งธงญี่ปุ่นทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มาพร้อมกับการติดตั้งแบบมืออาชีพ

เพื่อให้งานมีบรรยากาศ และสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 

เช่าธงญี่ปุ่น , เช่า J-Flag 

เช่า J-flag ธงญี่ปุ่น สินค้ารหัส JF01

เช่าธงญี่ปุ่น ตัวธงญี่ปุ่น มีขนาดกว้าง 0.5 เมตร x สูง 2 เมตร สำหรับแขวน ติดป้าย LOGO สินค้า

ด้วยขนาดและความสูงที่พอเหมาะของธงญี่ปุ่น จึงนิยมใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ในงาน event

หมายเหตุ : การเช่าธงญี่ปุ่น เช่าเฉพาะตัวโครงเหล็ก ราคาไม่รวม inkjet 

 

 

กลับหน้าหลัก HOME