ฉากกั้นอะคริลิค Acrylic Partition

LINECallFacebookInstagram

เช่าฉากกั้นอะคริลิค , เช่าฉากกั้นอะคริลิคใส

เช่าฉากกั้นอะคริลิค ตั้งพื้น , เช่าฉากกั้น อะคริลิค ตั้งโต๊ะ

เช่าฉากกั้นใส เช่าฉากกั้นอะคริลิค ใช้งานง่าย เหมาะกับการใช้เว้นระยะห่าง สำหรับงานอัดรายการโทรทัศน์ จัดงาน event สัมมนา

เช่าฉากกั้นอะคริลิคใส เพื่อกั้นระหว่างคู่สัมภาษณ์ 

คู่สนทนาเพื่อให้การบันทึกเทป การ LIVE สด เป็นไปอย่างปลอดภัย ยุค New Normal 

ฉากกั้นอะคริลิคใส ผลิตจากอะคริลิคใส คุณภาพดี มีความหนา แบบตั้งพื้น ติดตั้งล้อเลื่อน เพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างสะดวก ปลอดภัย

เช่าฉากกั้นอะคริลิค แบบตั้งโต๊ะ มีขนาดที่พอเหมาะ กับการวางบนโต๊ะ 

เมื่อถ่ายรูป หรือถ่ายรายการ ให้ความรู้สึกโปร่ง จะไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด เพราะได้ภาพที่มีสวย เหมือนกับไม่มีสิ่งใดมากั้นขวาง

 

เช่าฉากกั้นอะคริลิคใส ตั้งพื้น

รหัส AR_001

 

เช่าฉากกั้นอะคริลิคใส ตั้งโต๊ะ

 รหัส AR_002

เช่าฉากกั้นอะคริลิค ขนาดกะทัดรัด เพื่อความสะดวกในการวางบนโต๊ะ กั้นระหว่างคู่สนทนา ผู้ร่วมรายการ

ให้อยู่ในระยะปลอดภัย ทั้งนี้ ใช้ฉากกั้นอะคริลิคใสร่วมกับ Face Shield และสวมหน้ากากอนามัย

จะยิ่งเพิ่มความปลอดภัยในการบันทึกเทปรายการ หรือ Live ผ่านโซเชียลมีเดีย 

 

 

กลับหน้าหลัก HOME