microwave

LINECallFacebookInstagram

 

เช่าไมโครเวฟ

ไมโครเวฟขนาดกำลังไฟ 700 W วัสดุแข็งแรง ทนทาน ใช้สำหรับอุ่นอาหารในงานอีเวนต์

จัดการงานระบบครัว ใช้ไมโครเวฟสาธิตวิธีทำอาหาร หรือการทำสินค้าตัวอย่างให้พร้อมรับประทานในงานแจก Sampling 

ขัอควรระวัง : ไม่ใช้วัสดุที่เป็นโลหะ ใส่ไปร่วมกับอาหารที่ต้องการอุ่นในไมโครเวฟเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

เมื่อใช้ในงานอีเวนต์ ระวังการติดตั้งใกล้ Router อินเตอร์เน็ต

ด้วยสัญญาณไมโครเวฟอาจมีผลต่อการรบกวนการใช้ WIFI ในบริเวณดังกล่าว

เช่าเตาปิ้งไฟฟ้า

เตาปิ้งไฟฟ้าขนาดกำลังไฟ 2000 w สำหรับปิ้ง ย่าง อาหารให้สุก หรืออุ่นร้อน

เตาปิ้งไฟฟ้า เหมาะกับชิ้นเนื้อที่ไม่หนามากจนเกินไป ไม่มีควันฟุ้ง ใช้เตาปิ้งไฟฟ้าสำหรับทำอีเวนต์ในร่ม ในห้องที่จัดสรร 

ใช้ทำเมนูหลากหลาย เช่น หมูปิ้ง บาร์บีคิว กุ้งย่าง ปลาย่าง อุ่นปาท่องโก๋

ข้อควรระวัง : ไม่ใช้มือสัมผัสกับแผ่นความร้อนของเตาปิ้งไฟฟ้า เพราะอาจเกิดอันตรายจากความร้อน

กลับหน้าหลัก HOME