parasol

LINECallFacebookInstagram

เช่าร่มสนาม , เช่าร่มสนามสีขาว

เช่าร่มสนามเพื่อให้งานได้หลากหลาย ทั้งงาน Event และ Exhibition ใช้ร่มสนามได้ทั้ง indoor และ outdoor

ด้วยวัสดุที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ฐานร่มสนาม ซึ่งผลิตเป็นแผ่นปูน มีน้ำหนักเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

เสริมสร้างความแข็งแรง มั่นคงเมื่อประทะกระแสลม ซึ่งร่มสนามไม่ได้เจอแค่แดด

แต่ยังเจอแรงปะทะของเม็ดฝน ตัวผ้าใบจึงต้องไม่ฉีกขาดง่าย

เราคำนึงถึงความปลอดภัย เราจึงมุ่งเน้นเรื่องการ set up ที่ต้องได้มาตรฐานที่ดี

และความมั่นใจของลูกค้า ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

ร่มสนาม รหัสสินค้า : CY01  

เช่าร่มสนามสีขาว จัดงานกลางแจ้ง ในร่ม จัดวางได้หลากหลายรูปแบบ

เป็นระเบียบ ประดับตกแต่ง และสร้างความสวยงามของงาน

ใช้ได้ทั้งในที่ร่ม ประดับคู่กับการจัดวางสินค้า จัดไฟ หรือใช้งาน outdoor วางขายสินค้า

ประดับดวงไฟในตอนกลางคืน สร้างบรรยากาศการเดินชมงานได้ดี

กลับหน้าหลัก HOME

เพื่อเลือกสินค้าจัดงาน อีกหลากหลายแบบ