refrigerator

LINECallFacebookInstagram

 

เช่าตู้แช่เย็น , ตู้แช่ฝาทึบ , ตู้แช่แข็ง

มีทั้งตู้เย็นแช่น้ำดื่ม ตู้แช่เย็น เพื่อแช่เครื่องดื่มให้เย็นชื่นใจ ต้อนรับแขกในงาน ตู้แช่แข็งฝาทึบสำหรับแช่ของที่อุณหภูมิเย็นจัด

สามารถใช้งานตู้เย็น ตู้แช่ ได้ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน รองรับลูกค้า หรือใช้เก็บวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารในงานอีเวนต์

หมายเหตุ : ตู้แช่แข็ง เป็นแบบที่ควรผ่านช่องฟรีซมา แล้วเก็บในตู้แช่แข็งอีกครั้งเพื่อควบคุมอุณหภูมิ

เช่าตู้แช่เย็น , ตู้แช่แข็ง , เช่าตู้แช่ , ตู้แช่ฝาทึบ

สำหรับแช่วัตถุดิบปรุงอาหาร หรือเก็บไอศกรีมสำหรับต้อนรับลูกค้าในงานอีเวนต์

หมายเหตุ : ตู้แช่ฝาทึบมีคุณสมบัติคงอุณหภูมิให้เย็นจัด

เช่าตู้เย็น , ตู้แช่เย็น , เครื่องฟอกอากาศ

เช่าตู้แช่เย็น 9.5 คิว เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ให้เย็นชื่นใจ ทำงานที่อุณหภูมิ 2-12 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ขึ้นอยู่ปริมาณความหนาแน่นของขวดน้ำดื่มที่แช่ และความถี่ของการเปิด-ปิดตู้เย็น

ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการทำให้เย็น

 เช่าตู้แช่เย็น 6.1 คิว 

เช่าตู้แช่เย็น 6.1 คิว เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ให้เย็นชื่นใจ ทำงานที่อุณหภูมิ 2-12 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ขึ้นอยู่ปริมาณความหนาแน่นของขวดน้ำดื่มที่แช่ และความถี่ของการเปิด-ปิดตู้เย็น

ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการทำให้เย็น

LINECallFacebookInstagram

เช่าตู้เย็น 6.4 คิว

(ตู้เย็นมีช่อง Freeze แช่แข็ง) 

เช่าตู้เย็น 6.4 คิว เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ให้เย็นชื่นใจ มีช่องฟรีซสำหรับแช่แข็ง 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่ปริมาณความหนาแน่นจากสิ่งของที่นำมาแช่ และความถี่ของการเปิด-ปิดตู้เย็น

ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการทำให้เย็น

 

 

เช่าเครื่องฟอกอากาศ

สำหรับห้องพักรับรองในงานอีเวนต์ ห้องเก็บตัวพิธีกร ห้องศิลปินในงานมินิคอนเสิร์ต

เพื่อทำให้อากาศสะอาด สดชื่น ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายสะดวก

กลับหน้าหลัก HOME

เพื่อเลือกสินค้าจัดงาน อีกหลากหลายแบบ