stage

LINECallFacebookInstagram

ให้เช่าเวทีสำเร็จรูป เช่าเวทียกพื้น เช่าเวทีและอาสนะพระ

เช่าเวทียกพื้นสำหรับงานกลางแจ้ง

เช่าเวทีสำหรับงานในร่ม

เวทียกพื้นที่เหมาะกับงาน Event และ Exhibition เช่าเวทีพับได้ เช่าเวทีสำเร็จรูป

การติดตั้งเวทีสำเร็จรูป ทำได้สะดวก รวดเร็ว

วัสดุของตัวเวทีสำเร็จรูป แข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐานการรองรับน้ำหนัก

เช่าเวทียกพื้น เวทีขาเหล็ก ติดตั้ง-รื้อถอน รวดเร็ว

การใช้งานเวทีเวทีสำเร็จรูปสำหรับจัดงานต่างๆ เช่าเวทียกพื้นงานจัดเลี้ยง งานการแสดง งานปีใหม่ งานวันเด็ก

ทั้งงานพิธีการที่ต้องประดับเวทีแบบทางการ หรืองานให้ผู้มาร่วมเล่นเกมสนุกสนานบนเวที

เช่าเวที , เช่า Stage

เช่าเวทีสำเร็จรูป การติดตั้งเวที สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการื้อถอนที่ประหยัดเวลา

เวทีให้เช่า เพื่อให้งานกิจกรรม งานอีเวนต์ เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสร้างความสุข สนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงาน

เช่าเวที ยกพื้น

เช่าเวทียกพื้น พร้อมบันได

เวทียกพื้นให้เช่า ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ได้มาตรฐานการรองรับน้ำหนัก เหมาะกับงานสังสรรค์ที่มีการร้องเพลง หรือเล่นเกมบนเวที

งานวันเด็ก งานปีใหม่ งานฉลองยอดขาย เดินแฟชั่น ฯลฯ เพื่อใช้เวทียกพื้นเป็นจุดสนใจในงานอย่างโดดเด่น

LINECallFacebookInstagram 

เช่าเวที

เวทีพร้อมแบ็คดรอป (Backdrop) เพื่อให้งานมีจุดสนใจที่โดดเด่น สื่อสารกับผู้ร่วมงาน

พื้นเวทีแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้ประกอบกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิง


 

เช่าเวที พระสงฆ์

เช่าเวทีพระ อาสนะพระ

เช่าเวทีพร้อม โต๊ะหมู่บูชา อาสนะ 

เวทียกพื้นสำหรับงานพิธีสงฆ์ งานขึ้นบ้านใหม่ งานยกเสาเอก ทำบุญเลี้ยงพระวันเกิด

วัสดุเวทีแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักพระภิกษุได้หลายรูป 

ปูพรมแดง เสริมความมงคล

กลับหน้าหลัก HOME