เช่าอาสนะพระ ,โต๊ะหมู่บูชา ,ชุดจัดงานบุญ

เช่าอาสนะพระ อาสนะสงฆ์

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9

พร้อมเวที สำหรับจัดงานพิธีสงฆ์

เช่าชุดจัดงานบุญ โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์

พร้อมเซ็ตอาหาร

เช่าเต็นท์ +โต๊ะ +เก้าอี้

ชุดจัดเลี้ยง ขึ้นบ้านใหม่

พร้อม Box Set สำหรับแขกร่วมงาน

 เช่าโต๊ะหมู่บูชา

หมู่ 5 , หมู่ 7, หมู่ 9

อาสนะสงฆ์

เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์

พร้อมเวที ปูพรม

 เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์ พร้อม เก้าอี้พลาสติก

เก้าอี้พลาสติก(คลุมผ้า)

เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์ พร้อม เก้าอี้ชิวารี่

เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์ พร้อม เก้าอี้อะคริลิค

เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์ พร้อม

ชุดโต๊ะจีน (40 ที่นั่ง)

SET เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์ พร้อม

เต็นท์ โต๊ะจีน เก้าอี้

โต๊ะหมู่ พานพุ่ม

ถวายพระพร