ชุดโต๊ะบาร์,เก้าอี้บาร์

เช่าโต๊ะบาร์ ชุดโต๊ะบาร์ เก้าอี้บาร์สูง

เช่าโต๊ะสตูลบาร์สูง มีหลากหลายแบบให้เลือก

มาเป็นชุดเพื่อเป็นแนวคิด ออกแบบงาน Event&Exhibition 

งานจัดเลี้ยง สังสรรค์ ปีใหม่ เลี้ยงรุ่น ปาร์ตี้ ฯลฯ

เช่าชุดโต๊ะบาร์,เก้าอี้บาร์

              

 

ชุดโต๊ะบาร์

งานเลี้ยง,งานธุรกิจ

 

ชุดโต๊ะบาร์

เรียงตามรหัส