ต้นไม้ปลอม,ต้นไม้ประดิษฐ์

เช่าต้นไม้ปลอม เช่าต้นไม้ประดิษฐ์

เช่าต้นไม้เพื่อประดับในงาน ตกแต่งออฟฟิศ ไว้ในห้องนอน ห้องทำงาน ห้องรับแขก

วางข้างโซฟา วางบนโต๊ะ สวยงาม ไม้ประดับมงคล ยอดนิยม

ทั้งมอนสเตอร่า ซานาดู พลูด่าง ว่านนางกวัก ต้นคล้า