ฉากไม้,ฉากระแนง,กระจกแต่งตัว

เช่ากระจกแต่งตัว

เคลื่อนย้ายสะดวก


เช่าฉากกั้น

ฉากไม้ระแนง สำหรับเป็นฉากกั้น 

เพื่อความเป็นสัดส่วน