ไมโครเวฟ,เตาปิ้งไฟฟ้า

เช่าไมโครเวฟ

ขนาดกำลังไฟ 700 W สำหรับอุ่นอาหาร

เช่าเตาปิ้งไฟฟ้า

ขนาดกำลังไฟ 2000 w

สำหรับปิ้ง ย่าง อาหารให้สุก หรืออุ่นร้อน 

ใช้ทำเมนูหลากหลาย เช่น หมูปิ้ง บาร์บีคิว กุ้งย่าง ปลาย่าง อุ่นปาท่องโก๋