ตู้แช่เย็น,ตู้แช่แข็ง,เครื่องฟอกอากาศ

เช่าตู้แช่เย็น , ตู้แช่แข็ง

เช่าตู้เย็น , ตู้แช่เย็น , เครื่องฟอกอากาศ

เช่าตู้แช่เย็น 9.5 คิว

 เช่าตู้แช่เย็น 6.1 คิว

เช่าตู้เย็น 6.4 คิว

(ตู้เย็นมีช่อง Freeze แช่แข็ง)

 

เช่าเครื่องฟอกอากาศ