โพเดียมใส,โพเดียมไม้

 

เช่าโพเดียมใส อะคริลิค

โพเดียมไม้สีขาว สีดำ โพเดียมอะคริลิค โครงเหล็กแข็งแรง

สำหรับงาน event & exhibition

ใช้โพเดียมสำหรับการกล่าวรายงาน เปิดงาน

ส่วนสำคัญสำหรับงานพิธีการ งานเปิดตัวสินค้า งานบันเทิง

ประกาศผลรางวัล