กล่องโชว์สินค้า

เช่ากล่องโชว์สินค้า , แท่นโชว์สินค้า

สำหรับตั้งโชว์สินค้าในงาน event & exhibition

ให้โดดเด่น สะดุดตา 

สร้างมูลค่าตัว product ที่ต้องการโชว์