ร่มสนาม

 

เช่าร่มสนาม , เช่าร่ม

หลายงาน Event เลือกใช้ 

ฐานเป็นแผ่นปูน แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย

ร่มไม่ได้เจอแค่แดด แต่เจอแรงลมปะทะเกือบตลอดเวลา

ดังนั้น ความปลอดภัย ความมั่นใจ ต้องมาอันดับหนึ่ง