ร่มสนาม

เช่าร่มสนาม , เช่าร่ม

หลายงาน Event เลือกใช้ 

ฐานร่มสนามเป็นแผ่นปูน แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย

ร่มสนามไม่ได้เจอแค่แดด แต่เจอแรงลมปะทะเกือบตลอดเวลา

ดังนั้น ความปลอดภัยของร่ม ความมั่นใจของลูกค้า

ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

ร่มสนาม รหัสสินค้า : CY01