ธงญี่ปุ่น

เช่าธงญี่ปุ่น

เช่า J-flag สินค้ารหัส JF01

ขนาดกว้าง 0.5 เมตร สูง 2 เมตร

สำหรับแขวน ติดป้าย LOGO สินค้า ประชาสัมพันธ์งาน event

การเช่าธงญี่ปุ่น เช่าเฉพาะตัวโครงเหล็ก

ราคาไม่รวม inkjet