ชิงช้าหวายเทียม,ชิงช้าเก้าอี้ไม้

 

ชิงช้าหวายเทียม

ชิงช้าเก้าอี้ไม้ - ซุ้มเก้าอี้ไม้