buddhist-ceremony

LINECallFacebookInstagram

เช่าอาสนะพระ อาสนะสงฆ์

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9

พร้อมเวที สำหรับจัดงานพิธีสงฆ์

เช่าโต๊ะหมู่บูชา พร้อมอาสนะพระสงฆ์ เพื่อจัดงานบุญ ทั้งเช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ เช่าเต็นท์ รวมเป็นเซ็ต

เพื่อให้การจัดงานบุญของคุณพร้อม ง่าย และรวดเร็ว

พร้อมเซ็ตอาหารเช้า อาหารกลางวัน สะดวกต่อผู้ร่วมงาน

 

เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้

ชุดจัดเลี้ยง ขึ้นบ้านใหม่ ชุดงานบุญ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทุกฤดูกาลที่จัดงาน เป็นเซ็ตเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ บริการให้เช่า

พร้อม Box Set สำหรับแขกร่วมงาน เพื่อเป็นอาหารว่าง หรืออาหารมื้อหลัก

 เช่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5

เช่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7

เช่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9

อาสนะสงฆ์ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เป็นสิริมงคล ทั้งงานบุญ ขึ้นบ้านใหม่ ปีใหม่ ฯลฯ

เช่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5

อาสนะสงฆ์ พร้อมเวที ปูพรมแดง

เพื่อจัดงานพิธีทางศาสนา ตามฤกษ์งามยามดี สิริมงคลของคุณ ทั้งขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญวันเกิด ครบรอบ ฯลฯ

เพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว

 เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์ พร้อม เก้าอี้พลาสติก

เก้าอี้พลาสติก(คลุมผ้า)

เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์ พร้อม เก้าอี้ชิวารี่

เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์ พร้อม เก้าอี้อะคริลิค

เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์ พร้อม ชุดโต๊ะจีน (40 ที่นั่ง)

LINECallFacebookInstagram

SET เช่าโต๊ะหมู่บูชา

อาสนะสงฆ์ พร้อม เต็นท์ โต๊ะจีน เก้าอี้

โต๊ะหมู่ พานพุ่ม

ถวายพระพร

กลับหน้าหลัก HOME

เพื่อเลือกสินค้าจัดงาน อีกหลากหลายแบบ