Event-in-Japan

บริษัท เจ้าเอย บริการ จำกัด ร่วมกับ EVENT 21 เมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น

รับจัดงานอีเวนต์ โดยเฉพาะในเขตโอซาก้าและเกียวโต

รวมถึงจังหวัดต่างๆ ในญี่ปุ่น ด้วยสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

เพียงลูกค้าต้องการ เราสามารถ support ให้งานเกิดขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์

 

ด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบัน การร่วมมือกันระหว่างบริษัท ฯ ต่างๆ เกิดขึ้นทั่วโลก

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และเติมจุดแข็ง เสริมจุดอ่อนให้แก่กัน

โลกหลังเหตุการณ์ โควิด-19 นำพาผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

การจัดงานอีเวนท์ สอดรับกับความต้องการของมนุษย์ ที่ต้องการความบันเทิงร่วมกัน