Cover

LINECallFacebookInstagram

ให้บริการเช่าผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้

ผ่าคลุมโต๊ะสัมมนา โต๊ะกลม ในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร โต๊ะจีน ผ้าคลุมเก้าอี้เบาะนวมทรงยู ทรงเอ

เนื้อผ้าอย่างดี ผ้าตึง ผ้าจีบ บริการให้เช่าอุปกรณ์จัดงาน ผ้าคลุมโต๊ะกลม โต๊ะเหลี่ยม โต๊ะบาร์

ให้เช่าผ้าคุลมเก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้บุนวม ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก

สินค้าแนะนำ

เช่าผ้าคลุมโต๊ะจีนสีดำ ผ้าคลุมโต๊ะสีทอง ผ้าคลุมเก้าอี้เบาะนวมสีทอง สีเงิน ผ้าคลุมผ้าตึง

 

เช่าผ้าคลุมโต๊ะ

โต๊ะเหลี่ยม โต๊ะกลม โต๊ะจีน ผ้าจับจีบสำเร็จรูป ผ้าตึง สีขาว สีดำ สีทอง

 

เรียงตามรหัส

 LINECallFacebookInstagram

เช่าผ้าคลุมเก้าอี้

ผ้าคลุมเก้าอี้เบาะนวม เก้าอี้พลาสติก

เก้าอี้ทรงเอ ทรงยูคว่ำ

 

เช่าโบว์สีต่างๆ

โบว์ผ้ามัน-โบว์ผ้าแก้ว สำหรับผูกกับเก้าอี้ผ้าคลุม เพิ่มความสวยงาม

สำหรับการจัดงานพิธี

กลับหน้าหลัก HOME

เพื่อเลือกสินค้าจัดงาน อีกหลากหลายแบบ